Tiết lộ nguy cơ

Rủi ro cần làm rõ:

Giao dịch hàng hoá và dịch vụ của BrightWin Securities and Finance Limited, hay BrightWin Securities có thể mặc dù nếu được thực hiện phù hợp với khuyến nghị, dẫn đến thiệt hại cũng như là lợi nhuận. Trong giao dịch đặc thù sản phẩm thừa hưởng, chẳng hạn như nhưng không giới hạn, ngoại hối, derivative và hàng hoá có thể mang tính chất đầu cơ và tổn thất và lợi nhuận có thể giao động rất lớn và rất nhanh.

Nội dung của trang web này không được hiểu như lời khuyên cá nhân. Có khả năng răng bạn sẽ phải chấp nhận mất một ít hoặc toàn bộ vốn ký gửi và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không thể mất đi. Bạn cần phải nhận thức tất cả rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ. Trước khi quyết định giao dịch các sản phẩm này được đề nghị bởi BrightWin Securities and Finance bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu của bạn, tình hình tài chính, nhu cầu và mức độ kinh nghiệm.

Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác chứa đựng trên trang web này được cung cấp như là thông tin thị trường tổng quát, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. BrightWin Securities and Finance sẽ không nhận trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất, bao gồm cả không giới hạn đến bất kỳ tổn thất lợi nhuận, những điều mà có thể xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hay dựa vào các thông tin như vậy.

BrightWin Securities không có trong bất kỳ ấn phẩm nào kể đến bất kỳ mục tiêu đầu tư cụ thể nào, mục tiêu đầu tư đặc biệt, tình hình tài chính, và nhu cầu và yêu cầu cụ thể. Vì vậy, tất cả ấn phẩm của BrightWin Securities and Finance, ngoại trừ được tuyên bố một cách cụ thể, chỉ hướng đến mục tiêu thị trường và không nên được hiểu như:

  • Lời tư vấn về kinh doanh, tài chính, đầu tư, bảo hiểm rủi ro, pháp lý, quy định, thuế hay kế toán,
  • Một đề nghị hay ý tưởng giao dịch, hoặc
  • Bất kỳ loại hình khuyến khích hành động, đầu tư hay huỷ bỏ trong một trường hợp cụ thể.

Nếu một ấn phẩm trở nên lỗi thời BrightWin Securities sẽ không có nghĩa vụ phải;

  • Cập nhật ấn phẩm,
  • Thông tin đến những người nhật ấn phẩm, hoặc
  • thực thi bất kỳ hành động khác.

bất kỳ ấn phẩm có thể là riêng tư với tác giả và không phản ánh ý kiến của BrightWin Securities. BrightWin Securities bảo lưu quyền lợi được tuỳ ý rút hoặc sửa đổi bất kỳ ấn phẩm hoặc thông tin được cung cấp bất cứ lúc nào mà không cần thông báo (trước hoặc sau)

Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với một mục đích duy nhất là hỗ trợ người giao dịch để thực hiện quyết định đầu tư độc lập. BrightWin Securities đã thực thi một số biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của hông tin trên trang web, tuy nhiên, không đảm bảo nó chính xác, và sẽ không nhận trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hay tổn thất gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp từ nội dung hay không thể truy cập trang web, cho bất kỳ sự trì hoãn hoặc thất bại trong truyền tải hay việc nhận bất kỳ hướng dẫn hay thông báo được gửi đi thông qua trang web này.

Trang web này không được thiết kế để phân phối, hay sử dụng bởi, bất kỳ ai trong bất kỳ quốc gia nào nơi mà việc phân phối hay sử dụng sẽ sẽ trái với luật pháp và quy định địa phương. Không có dịch vụ hay đầu tư nào liên quan đến trang web này có thể dùng bởi người cư trú ở bất kỳ quốc gia nào nơi mà điều khoản của những dịch vụ và đầu tư như vậy trái với luật pháp và quy định địa phương.

Lưu ý, vài tính năng của Hệ Thống Giao Dịch của trang web BrightWin Securities sẽ không thể dùng trên Hệ Thống Giao Dịch Di Động của BrightWin Securities. Người giao dịch nên làm quen với chức năng của Hệ Thống Giao Dịch Di Động bằng việc sử dụng phiên bản thử nghiệm ưu tiên cho vốn giao dịch thực tế.

Hạ tầng giao dịch cung cấp việc nhập yêu cầu phức tạp và theo dõi yên cầu. BrightWin Securities sẽ cố gắng tốt nhất để thực hiện giao dịch của bạn ở mức giá yêu cầu. Giao dịch trực tuyến, mất kể thuật tiện và hiệu quả ra sao không làm giảm rủi ro cần thiết liên quan đến giao dịch tiền tệ. Tất cả các báo giá và giao dịch phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thoả Thuận Khách Hàng có thể được truy cập qua trang web này.

Forex & Contracts for Difference (CFD) BrightWin Securities cung cấp thực thi lệnh FOREX và CFD thông quá một quá trình xuyên suốt, hay không có mô hình thực thi lệnh tại bàn. Trong mô hình này, BrightWin Securities chuyển cho khách hàng giá tốt nhất được cung cấp bởi một trong các nhà cung cấp thanh khoản của BrightWin Securities.

BrightWin Securities không phải là một dấu hiệu thị trường trong bất kỳ cặp tiền tệ nào hay CFDs đề nghị. Do đó, BrightWin Securities tin tưởng vào các nhà cung cấp bên ngoài cho tiền tệ và giá CFDs. Mặc dù mô hình này thúc đẩy hiệu quả và cạnh tranh trên thị trường giá, vẫn tồn tại những hạn chế nhất định trong thanh khoản điều có thể ảnh hưởng đến việc thực thi lệnh cuối cùng trong yêu cầu của bạn.

BrightWin Securities hướng đến cung cấp cho khách hàng giao dịch tốt nhất có thể và thực thi tất cả lệnh với tỷ lệ được yêu cầu. Tuy nhiên, có những lúc, vì sự gia tăng biến động và khối lượng, lệnh có thể bị trượt. Tình trạng trượt lệnh thường xảy ra nhất lúc các sự kiện thông tin trọng yếu hay khoảng thời gian giới hạn thanh khoản. Những lúc như thế này, loại lệnh của bạn, số lượng yêu cầu, và hướng dẫn lệnh cụ thể có thể ảnh hưởng đến lệnh thực thi chung bạn nhận được.

Việc biến động trên thị trường có thể tạo điều kiện khiến cho lệnh khó có thể thực thi. Ví dụ, giá bạn nhận được trong giao dịch từ lệnh của bạn có thể bị đánh rớt từ giá được chọn hoặc báo do chuyển động thị trường. Trong trường hợp này, người giao dịch tìm cách thực thi lệnh ở một mức giá nhất định nhưng trong thời gian ngắn, ví dụ, thị trường đã dịch chuyển đáng kể so với mức giá đó. Lệnh của người giao dịch sau đó sẽ được đặt ở mức giá kế tiếp có thể cho lệnh đó. Tương tự như với mô hình thực thi lệnh của BrightWin Securities cho FOREX và CFD, cần có thanh khoản cần thiết cho việc thực thi tất cả các giao dịch tại tất cả các mức giá.

BrightWin Securities cung cấp một số lệnh cơ bản và nâng cao để giúp khách hàng giảm bớt rủi ro giao dịch. Một cách để giảm bớt rủi ro liên quan đến rớt lệnh là sử dụng tính năng Phạm Vi Thị Trường trên hạ tầng của BrightWin Securities. Tính năng Phạm Vi Thị Trường cho phép người giao dịch xác định số lượng rớt lệnh tiềm năng mà họ sẵn sàng chấp nhận. Số không chỉ ra rằng không được phép rớt lệnh. Bằng cách chọn số không trên Phạm Vi Thị Trường, người giao dịch đang yêu cầu được thực thi lệnh chỉ tại mức giá đã chọn hoặc được báo, không ở bất kỳ mức giá nào khác. Người giao dịch có thể chọn chấp nhận một phạm vi rộng hơn cho phép rớt lệnh để tăng khả năng lệnh của họ có thể thực thi. Trong trường hợp này lệnh sẽ thực thực hiện tại mức giá tốt nhất có thể trong vòng phạm vi xác định, Ví dụ, một khách hàng có thể chỉ ra rằng anh ta sẵn sàng thực thi lệnh trong vòng 2 phiên của mức giá anh ta đề nghị. Hệ thống sau đó sẽ thực thi trong vòng phạm vi chấp nhận được (trong ví dụ này, 2 phiên) nếu đủ thanh khoản cho phép. Nếu lệnh không được thực thi trong vòng phạm vi xác định, lệnh sẽ không được thực thi. Lưu ý, Phạm Vi Thị Trường chỉ xác định trong phạm vi âm. Nếu có một tỷ lệ khả dĩ hơn tại thời điểm giao dịch, người giao dịch sẽ không hạn chế bởi phạm vi đã xác định với tổng số giá dương cải thiện mà họ có thể nhận được.