Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điểu kiện
 
Những điều khoản và điệu kiện được sửa đổi lần cuối tháng 01/2014.

www.brightwinsecurities.com is owned and operated by BrightWin S and F Limited, address: 6 Tossou Papadopoulou, Nicosia 2373, Cyprus under the agreement with BrightWin Securities and Finance Ltd., address 2 Matakana Valley Road Office B Matakana, 0985 , New Zealand.

When providing and giving access to online trading services via the www.brightwinsecurities.com, BrightWin S and F Ltd. undertakes to act honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests of its clients. Subject to the T&C, BrightWin S and F Ltd. is and will remain fully liable to the clients.

 
Brightwin Securities và Finance và mỗi chi nhánh của Brightwin (gọi chung là Brightwin Securities và Finance) xin cung cấp cho ban thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên www.BrightWinSecurities.com (thuật ngữ “” www .BrightWinSecurities.com “” liên quan đến tất cả trang web Brightwin Securities và Finance, cũng như nội dung của họ bao gồm sản phẩm và dịch vụ). Những điều khoản và điều kiện cũng bao gồm những tiết lộ quan trọng và thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ nhất định. Việc bạn sử dụng www.BrightWinSecurities.com là tùy thuộc vào các điểu khoản và điều kiện.
 
Những điều khoản và điều kiện là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Brightwin securities và Finance. Việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web này tạo nên việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện và bất cứ thông báo hợp pháp và báo cáo có trên trang web này. Việc bạn sử dụng www.BrightWinSecurities.com được chi phối bởi các phiên bản của các điều khoản và điều kiện có hiệu lực vào mỗi ngày khi bạn truy cập vào trang web www.BrightWinSecurities.com.
 
Brightwin Securities và Finance có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn nên xem lại phiên bản các điều khoản và điều kiện mới nhất bàng cách truy cập vào www.BrightWinSecurities.com và nhấp vào các điều khoản và điều kiện siêu liên kết nằm ở dưới cùng của trang. Tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Thông báo chỉ thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này sẽ do Brightwin Securities và Finance công bố sửa đổi các điều khoản và điều kiện trên trang web này; Brightwin Securities và Finance sẽ không thông báo riêng cho bạn về bất kì thay đổi hoặc sửa đổi nào.
Những điều khoản và điều kiện được thêm vào bất kỳ thỏa thuận khác giữa bạn và Brightwin Securities và Finance, bao gồm bất kỳ khách hàng hoặc tài khoản thỏa thuận, và bất kỳ thỏa thuận nào khác chi phối việc bạn sử dụng thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên và thông qua www .BrightWinSecurities.com.
 
Trang www.BrightWinSecurities.com chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, trừ khi bạn và Brightwin Securities và Finance đã thỏa thuận bằng văn bản.
 
Các thông tin trên trang web này không có ý định phổ biến đến, hoặc sử dụng bởi bất kỳ người ở bất kỳ quốc gia hoặc thẩm quyền nơi phổ biến hoặc sử dụng như vậy sẽ trái với quy định pháp luật địa phương. Không ai trong số các dịch vụ hoặc các khoản đầu tư nêu tại www.BrightWinSecurities.com là dành cho những người cư trú tại bất cứ nước nào, nơi cung cấp dịch vụ hoặc các khoản đầu tư như vậy sẽ trái với quy định pháp luật địa phương.
 
Đây là trách nhiệm của những người truy cập vào website này để xác định các điều khoản và tuân thủ luật pháp địa phương hoặc quy định mà họ phải chịu. Không có gì trên www.BrightWinSecurities.com được coi là một chào mời mua hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cho bất kỳ người nào ở bất cứ quyền hạn mà đề nghị như vậy, sự gạ gẫm, mua hay bán sẽ là bất hợp pháp theo pháp luật của khu vực đó.
 
Trang www.BrightWinSecurities.com không nhằm mục đích cung cấp pháp lý, thuế hay lời khuyên đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định xem có bất kỳ đầu tư, chiến lược đầu tư, giao dịch liên quan nào là thích hợp cho bạn dựa trên các mục tiêu đầu tư cá nhân của bạn, tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý và thuế về tình hình cụ thể của bạn. Brightwin Securities và Finance chỉ cung cấp những lời khuyên chung chung và không cung cấp tư vấn cá nhân nào. Bất kỳ thông tin hoặc chiến lược đầu tư được thiết kế như và được hiểu như lời khuyên chung.
 
Trang www.BrightWinSecurities.com được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Trừ khi có quy định rõ ràng trong tài liệu này, bạn không thể có BrightWin Securities và Finance trước khi có văn bản cho phép thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ vật liệu, bao gồm cả văn bản, đồ họa, video, âm thanh, đoạn mã phần mềm, thiết kế giao diện người dùng hoặc logo, từ Brightwin Securitues và Finance hoặc bất kỳ www.BrightWinSecurities.com.
 
Nếu bạn liên kết từ một trang web khác đến www.BrightWinSecurities.com, trang web của bạn, cũng như bản thân liên kết, không thế có Brightwin Securities và Finance trước khi được cho phép bằng văn bản, đề nghị rằng Brightwin Securities và Finance ủng hộ, tài trợ hoặc được liên kết với bất kỳ thứ gì nhưng không phải trang web Brightwin Securities và Finance, vật thể, dịch vụ hoặc sản phẩm, và không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc dịch vụ nào của BrightWin Securities và Finance ngoài những những cái được bao hàm trong văn bản của đường link.
 
Trang www.BrightWinSecurities.com, không bao gồm nội dung của bên thứ ba, là những tác phẩm gốc của tác giả xuất bản bởi Brightwin Securities và Finance. Brightwin Securities và Finance có quyền độc quyền để tái sản xuất, trưng bày, chuẩn bị tác phẩm phái sinh hoặc phân phối. Những cái tên, logo, nhãn hiệu, bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tài liệu và phần mềm trên trang web này được sở hữu bởi Brightwin Securities và Finance hoặc cấp giấy phép. Tất cả các tài liệu của bên thứ ba sở hữu chứa trên trang web được sao chép với sự cho phép của chủ sở hữu tương ứng.
 
 
 
Mặc dù www.BrightWinSecurities.com bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có thể truy cập trên toàn thế giới, nhưng không phải tất cả các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thảo luận, tham chiếu, cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc trên các trang web có sẵn cho tất cả mọi người hoặc trong tất cả các khu vực pháp lý, hoặc phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng trong khu vực pháp lý nhất định. Brightwin Securities và Finance có quyền hạn chế, quyền tự ý định đoạt các sản phẩm và dịch vụ mà Brightwin làm ra có sẵn cung cấp và số lượng cho bất kỳ người nào hay không.
 
Brightwin Securities và Finance có quyền thay đổi nội dung, sản phẩm và dịch vụ (trong đó có đủ điều kiện cho các tính năng đặc biệt, các sản phẩm và / hoặc dịch vụ) mà không cần thông báo trước.
 
Trang www.BrightWinSecurities.com có thể bao gồm các tin tức và thông tin chung, lời khuyên chung, công cụ tương tác, báo giá, báo cáo nghiên cứu và dữ liệu liên quan đến thị trường ngoại hối, thị trường tài chính khác và các đối tượng khác.
 
Một số nội dung này có thể được cung cấp bởi các công ty không liên kết với bất kỳ bản thân BrightWin Securities và Finance( “” Bên nội dung thứ 3″”). Nguồn của tất cả các bài của Bên thứ ba nội dung phải rõ ràng và dán nhãn nổi bật trên www.BrightWinSecurities.com.
 
Bên thứ 3 nội dung có thể thông qua các khu vực có khung, thông qua các siêu liên kết đến các trang web của bên thứ ba, hoặc chỉ đơn giản là được công bố trên trang web. Các nội dung của bên thứ ba được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế và được sở hữu hoặc được cấp phép từ các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba (s) ghi.
 
Brightwin Securities và Finance không rõ ràng hoặc ngầm xác nhận hoặc phê duyệt những nội dung của bên thứ ba. Các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba không ngầm hay xác nhận rõ ràng hoặc phê duyệt các nội dung của bên thứ ba, cũng không phải nội dung của họ nên được hiểu như lời khuyên luật pháp, thuế hay đầu tư.
 
Trong khi Brightwin Securities và Finance làm mọi nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời để phục vụ nhu cầu của người sử dụng, không phải BrightWin Securities và Finance và người cung cấp nội dung của bên thứ 3 đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc hữu dụng, và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lí cho bất kỳ nội dung nào, bao gồm bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, hoặc các vật liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web của bên thứ ba. Bên thứ ba nội dung chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và BrightWin Chứng khoán và Finance và các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba cụ thể từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba nội dung có sẵn trên trang web. Bạn sử dụng nội dung của bên thứ 3 chỉ là nguy cơ của riêng bạn.
 
Các nội dung của bên thứ ba được cung cấp “như-là” “cơ sở”. Các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba tuyên bố rõ ràng mọi sự bảo đảm của bất kỳ loại, biểu hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đảm bảo nào về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.
 
Các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba và các phần tử cấp trên, công ty con, các chi nhánh, các nhà cung cấp dịch vụ, cấp giấy phép, cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của họ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hay không sử dụng các nội dung của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về lợi nhuận, sử dụng, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác, ngay cả khi người đó đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.
 
Trong khi Brightwin Securities và Finance đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này, các thông tin và nội dung trên các trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo và được cung cấp cho mục đích duy nhất của việc hỗ trợ các thương nhân để đưa ra quyết định đầu tư độc lập. Brightwin Securities và Finance đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên Website. Tuy nhiên, Brightwin Securities và Finance không đảm bảo độ chính xác của nó, và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các nội dung hoặc do bạn không thể truy cập vào các trang web, đối với bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại nào của việc truyền tải hoặc nhận bất kỳ hướng dẫn hoặc những thông báo gửi qua trang web này.
 
Tất cả nội dung trên www.BrightWinSecurities.com được trình bày chỉ kể từ ngày công bố hoặc chỉ định, và có thể được thay thế bởi các sự kiện thị trường tiếp theo hoặc vì lý do khác. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thiết lập các thiết lập các bộ nhớ cache trên trình duyệt của bạn để đảm bảo bạn đang nhận được các dữ liệu gần đây nhất.
 
Bởi vì tất cả các máy chủ đã bị hạn chế năng lực và được sử dụng bởi nhiều người, không sử dụng www.BrightWinSecurities.com trong bất cứ cách thức nào có thể gây tổn hại hoặc quá tải bất kỳ máy chủ Brightwin Securities và Finance, hoặc bất kỳ kết nối mạng nào với bất kỳ máy chủ Brightwin securities và Finance. Không sử dụng www.BrightWinSecurities.com trong bất cứ cách nào có thể can thiệp với việc sử dụng của những người khác của www.BrightWinSecurities.com.
 
Các trang web BrightWin Securities và Finance có thể chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên khác. Brightwin Securities và Finance không kiểm soát nội dung hoặc tính chính xác của thông tin trên trang web này và không chứng thực tài liệu được đặt trên các trang web như vậy. Các liên kết được cung cấp cho bạn chỉ tham khảo và Brightwin Securities và Finance không bao gồm tất cả các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba.
 
Brightwin Securities và Finance không thực hiện bất kỳ sự rõ ràng hay ngụ ý đảm bảo về www.BrightWinSecurities.com, bao gồm nhưng không giới hạn để ngụ ý đảm bảo khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Trang www.BrightWinSecurities.com được tạo sẵn cho bạn “” như là “” và “” sẵn có “” và BrightWin Securities và Finance không đảm bảo rằng bất kỳ khiếm khuyết hoặc không chính xác sẽ được sửa chữa.
 
Brightwin Securities và Finance không đảm bảo rằng trang www.BrightWinSecurities.com sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, hoặc là họ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Brightwin Securities và Finance cũng không bảo đảm rằng các kết quả thu được từ việc sử dụng trang www.BrightWinSecurities.com sẽ chính xác và đáng tin cậy, hoặc chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hoặc các tài liệu khác được mua hoặc có được qua trang www.BrightWinSecurities.com sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.
 
Đến mức tối đa cho phép của pháp luật, Brightwin Securities và Finance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, trực tiếp, hoặc gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, tổn thất giao dịch hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc mất quyền sử dụng của www.BrightWinSecurities.com và nội dung của bên thứ ba, bất tiện hoặc sự chậm trễ). Điều này đúng ngay cả khi Brightwin Securities và Finance đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại hoặc tổn thất đó.
 
Trừ khi có yêu cầu của pháp luật, Brightwin Securities và Finance sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác cho bất kỳ tổn thất do nguyên nhân trên như Brightwin Securities và Finance không có quyền kiểm soát trực tiếp. Điều này bao gồm sự thất bại của thiết bị hoặc thông tin liên lạc đường dây điện tử hoặc cơ khí (bao gồm cả điện thoại, truyền hình cáp và internet), truy cập trái phép, vi rút, trộm cắp, lỗi điều hành, nặng hoặc thời tiết bất thường (bao gồm lũ lụt, động đất, hoặc hành động khác của thần), hỏa hoạn, chiến tranh , các vấn đề khởi nghĩa, hành động khủng bố, bạo loạn, tranh chấp lao động và lao động khác, tai nạn, cấp cứu hoặc hành động của chính phủ.
 
Nếu bạn sống ở một tiểu bang, quốc gia hoặc khu vực quyền hạn nào không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm hay thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, một số hoặc tất cả các hạn chế và loại trừ có thể không áp dụng cho bạn.
 
Là một điều kiện của việc sử dụng trang www.BrightWinSecurities.com, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Brightwin Securities và Finance và các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba vô hại và chống lại bất cứ khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và phí tổn nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) phát sinh từ việc bạn sử dụng www.BrightWinSecurities.com, hoặc từ việc bạn vi phạm các Điều khoản.
 
Nghĩa vụ của bạn để giữ bí mật số tài khoản và mật khẩu trên BrightWin Securities và Finance. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ hướng dẫn hoặc thông tin liên lạc truyền cho bạn hoặc trên danh nghĩa của bạn thông qua trang www.BrightWinSecurities.com được thực hiện là nguy cơ của riêng bạn. Bạn cho phép Brightwin Securities và Finance dựa vào, hành động và đối xử như đầy đủ thẩm quyền và ràng buộc bạn, bất kỳ hướng dẫn đến từ Brightwin Securities và Finance rằng Brightwin Securities và Finance tin đã được đưa ra bởi bạn hoặc thay mặt của bạn bởi bất cứ đại lý hay trung gian mà Brightwin Securities và Finance tin trong đức tin tốt để có được uỷ quyền của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Brightwin Securities và Finance được phép dựa vào số tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn để xác định bạn và đồng ý bạn sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất cứ ai không đúng thẩm quyền của bạn.
 
Brightwin Securities và Finance có quyền chấm dứt việc sử dụng của bạn trên trang www.BrightWinSecurities.com bất cứ lúc nào, vì lý do nào, có hoặc không có nguyên nhân và không cần thông báo trước.
 
Nếu vì lý do nào đó bất kỳ quy định của các Điều khoản và Điều kiện được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được áp dụng đến mức tối đa cho phép, và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu quả.
 
Trừ khi có thoả thuận khác, các Điều khoản và Điều kiện và việc thi hành được điều chỉnh bởi luật pháp của New South Wales, Úc mà không liên quan đến các nguyên tắc của các cuộc xung đột của pháp luật và chịu trách nhiệm đối với lợi ích của BrightWin Securities và Finance, kế thừa và chuyển nhượng, cho dù bằng cách sáp nhập, hợp nhất, hoặc bằng cách khác. Đây là trường hợp bất kể bạn cư trú hoặc kinh doanh với Brightwin Securities và Finance ở New Zealand hoặc ở nơi khác. Trừ khi một tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi một điều khoản trọng tài áp dụng, bạn không thể thay đổi đồng ý để trình thẩm quyền của New South Wales và khước từ bất kỳ phản đối nào về sự tiện lợi hay đúng đắn của địa điểm đó. Tuy nhiên, điều gì ở đây phải được ngăn chặn Brightwin Securities và Finance mang bất kỳ hành động trong hành lang của bất cứ quyền hạn khác.
 
Brightwin Securities và Finance Limited ( “” Brightwin Securities và Finance “”), và mỗi chi nhánh và công ty con (gọi chung là “” Brightwin Securities và Finance “”) sẵn sàng để cấp giấy phép phần mềm (được định nghĩa dưới đây) cho bạn chỉ với điều kiện là bạn chấp nhận tất cả các điều khoản có trong này thỏa thuận cấp phép cho người dùng ở cuối ( “” EULA “”). EULA này là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Brightwin Securities và Finance. Đọc nó một cách cẩn thận trước khi hoàn tất quá trình cài đặt và / hoặc sử dụng phần mềm. Bằng cách sử dụng các phần mềm bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản của EULA và đồng ý với nó. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản thay mặt cho một công ty hoặc một thực thể pháp lý khác, bạn đại diện cho rằng mình có quyền pháp lý để ràng buộc các thực thể pháp lý với các điều khoản. Nếu bạn không có quyền đó, hoặc nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản, sau đó bạn không thể sử dụng các phần mềm được xác định dưới đây hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông khác mà trên đó các phần mềm được chứa.
 
1. Định nghĩa
Phần mềm.
Phần mềm được định nghĩa như là có thể tải về hạ tầng BrightWin Securities và API, bao gồm nhưng không hạn chế Sirix Web Trader, cũng như bất kỳ phần mềm khác, cập nhật hay sửa lỗi được cung cấp bởi BrightWin Securities and Finance, và bất kỳ dữ liệu liên quan, phương tiện truyền thông, files, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lập trình, tín hiệu, tin nhắn, cảnh báo và tài liệu khác được cung cấp cho bạn bởi BrightWin Securities and Finance hoặc những thứ khác được phổ biến bởi BrightWin Securities and Finance.
giấy phép
giấy phép được định nghĩa như một quyền lợi hạn chế, có thể huỷ bỏ, không thể cấp phép, không độc quyền, không thể chuyển giao để sử dụng phần mềm, được cấp cho bạn.
 
2.Cấp giấy phép
BrightWin Securities and Finance cấp cho bạn quyền được cài đặt, sử dụng, truy cập, trình diễn và chạy phần mềm trên bất kỳ máy tính hay thiết bị di động, mọi nơi có thể, bạn sở quyền kiểm soát, cho cá nhân, không thương mại hoá, trừ khi bạn và BrightWin Securities and Finance đã thoả thuận bằng vản bản, và bạn tuân thủ đầy đủ điều khoản và điều kiện của EULA.
 
3. Phạm vi và giới hạn
Bạn không thể thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối lại, sử dụng lại, truyền lại, cấp phép hay khai thác phần mềm bao gồm chữ, hình ảnh, video, âm thanh, mã, thiết kế giao diện người dùng hay bản ghi của phần mềm. Bạn không thể sao chép (ngoại trừ được cho phép rõ ràng bởi EULA), tháo rời, nổ lực để lấy mã nguồn, chỉnh sửa, hay tạo ra các sản phẩm phái sinh của phần mềm, bất kỳ cập nhật, hoặc bấy kỳ phần nào bao gồm nhưng không hạn chế chữ, hình ảnh, video, âm thanh, mã, thiết kế giao diện người dùng hay bản ghi của phần mềm. Bất kỳ nỗ lực nào như vậy là vi phạm các quyền của BrightWin Securities and Finance. Các điều khoản của EULA sẽ chi phối bất kỳ nâng cấp được cung cấp bởi BrightWin Securities and Finance để thay thế và / hoặc bổ sung phần mềm ban đầu, trừ khi nâng cấp như vậy được đi kèm với một giấy phép riêng trong trường hợp mà các điều khoản của giấy phép sẽ chi phối.
 
Phần mềm không được xây dựng để phân phối đến, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ ai trong bất kỳ quốc gia nào hay quyền tài phán nơi mà việc phân phối hay sử dụng như vậy sẽ trái với pháp luật và quy định địa phương. Đó là trách nhiệm của bạn đảm bảo rằng các điều khoản của EULA tuân thủ bất kỳ pháp luật hay quy định địa phương. Bạn không thể sử dụng hoặc cho phép bất kỳ ai sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hay không được cấp phép.
 
Thông tin được cung cấp cho bạn trong phần mềm là nội dung độc quyền của BrightWin Securities and Finance và nơi mà nó được áp dụng, các nhà cung cấp bên thứ ba, người cấp phép và các chi nhánh của nó. Không có gì trong EULA cung cấp cho bạn bất kỳ quyền độc quyền trong phần mềm hoặc bất kỳ thông tin cung cấp cho bạn trong phần mềm.
 
4. Rủi Ro
Như là một điều kiện trong giấy phép này, bạn hiểu và đồng ý rằng việc tải về và/hoặc sử dụng phần mềm sẽ khiến bạn gặp rủi ro liên quan đến việc tải xuống và hoặc sử dụng phần mềm có thể sẽ không tương thích với thiết bị máy tính của bạn. Ở đây, bạn đồng ý chấp nhận các rủi ro này, bao gồm nhưng không hạn chế lỗi hoặc tổn hại đến phần cứng, phần mềm, đường kết nối hay hệ thống, và/hoặc các thiết bị máy tính khác. BrightWin Securities and Finance tuyên bố từ chối trách nhiệm với những điều kể trên, và bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ cho BrightWin Securities and Finance khỏi bất kỳ
và tất cả thiệt hại, trách nhiệm, mất mát, chi phí và chi tiêu phát sinh từ đó.;
 
5. Đồng ý sử dụng dữ liệu
Bạn đồng ý rằng BrightWin Securities and Finance có thể thu thập và sử dụng các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không hạn chế đến thông tin kỹ thuật về máy tính của bạn, hệ thống và phần mềm ứng dụng, và trong phạm vi đó, thu thập theo định kỳ để tạo điều kiện cho việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm, hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ khác đến bạn (nếu có) liên quan đến EULA.
 
6. Kết nối nội dung bên thứ ba
Bạn có thể kết nối với nội dung bên thứ ba thông qua việc sử dụng phần mềm. Trang web của bên thứ ba không nằm dưới sự kiểm soát của BrightWin Securities and Finance và BrightWin Securities and Finance không chịu trách nhiệm với nội dung trang web của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ liên kết nào trên trang web bên thứ ba, hoặc bấy kỳ thay đổi hay cập nhật nào từ bên thứ ba. Bao gồm bất cứ liên kết nào từ bên thứ không được sự chứng thực từ BrightWin Securities and Finance.
Một số thông tin nhất định từ bên thứ ba truyền tải trong phần mềm có thể cần xác nhận thêm bởi nhà cung cấp hoặc bên thứ ba cung cấp các thông tin này. Bạn cần chịu trách nhiệm làm đơn xin phép đến và nhận các giấy tờ xác nhận từ bên thức ba và thay toán bất kỳ lệ phí hoặc chi phí khi phát sinh.
 
7. Sự Huỷ Bỏ
giấy phép được cấp cho bạn dưới EULA có thể bị đình chỉ bởi BrightWin Securities and Finance bất kỳ lúc nào mà không thông báo, với hoặc không với lý do. BrightWin Securities and Finance bảo lưu quyền lợi được đình chỉ các quyền lợi của bạn về giấy phép mà không thông báo từ BrightWin Securities and Finance nếu như bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của EULA. Trong thời gian đình chỉ giấy phép, bạn nên ngưng sử dụng hoàn toàn phần mềm, và xoá tất cả các bản sao chép, một phần hoặc toàn bộ của phần mềm.
Bạn nhận thức rằng thông tin nhất định được cung cấp cho bên thứ ba mà BrightWin Securities and Finance đồng ý. Trong trường hợp thoả thuận giữa nhà cung cấp thông tin hay phần mềm bên thứ ba và BrightWin Securities and Finance được chấm dứt, BrightWin Securities and Finance sẽ dừng cung cấp cho bạn các thông tin hay phần mềm ngay lập tức mà không cần thông báo. Căn cứ vào các điều khoản của Mục 10, cho dù là BrightWin Securities and Finance hay bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp thông tin mà BrightWin Securities and Finance đã thoả thuận đều không có trách nhiệm với bạn liên quan đến việc đình chỉ như vậy.
 
8. Sở Hữu Trí Tuệ
Bạn nhận thức rằng phần mềm được bảo vệ bản quyền và bởi các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn biết rõ hơn rằng tất cả quyền lợi, tên và sự ảnh hưởng trong đó là tải sản độc quyền của BrightWin Securities and Finance và người cấp phép bên thứ ba, nếu được áp dụng, và như vậy bạn không có quyền, tên và sự ảnh hưởng trong phần mềm ngoại trừ được chỉ rõ trong đó. Bạn đồng ý không thách thức các quyền lợi của BrightWin Securities or Finance hay bất kỳ bên cấp phép thứ ba hoặc nỗ lực đòi hỏi bất kỳ quyền lợi trong phần mềm, ngoại trừ những quyền lợi được cung cấp dưới EULA.
 
9. Không Bảo Hành
BrightWin Securities and Finance không thực hiện bảo hành cho phần mềm, bao gồm nhưng không hạn chế để thực thi bảo hành thương mại, phù hợp cho 1 mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Phần mềm được tạo để thực hiện các chức năng vốn có và có thể và BrightWin Securities and Finance không bảo hành sửa chữa bất kỳ lỗi hay không chính xác. BrightWin Securities and Finance không bảo đảm phần mềm đáp ứng được các yêu cầu của bạn, hay việc sử dụng của bạn bị gián đoạn, tạm thời, an toàn hay không có lỗi xảy ra. BrightWin Securities and Finance cũng không không bảo đảm rằng kết quả thu được từ việc sử dụng phần mềm sẽ chính xác và đáng tin cậy, hoặc chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hay các tài liệu khác liên quan đến phần mềm đáp ứng kỳ vọng của bạn. Không có thông từ lời nối hoặc văn bản hay lời khuyên được đưa ra bởi BrightWin Securities and Finance và nội dung của bên cung cấp thứ ba, nhà cấp phép thứ ba và bất kỳ chi nhánh không bảo hành liên quan đến sự chính xác hay kịp thời của bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp thông qua phần mềm. Một số luật không cho phép loại trừ việc thực thi bảo hành hoặc hạn chế về quyền theo luật định áp dụng cho một người tiêu dùng, vậy nên các luật và hạn chế trên không thể áp dụng với bạn.
 
10. Hạn Chế về Trách Nhiệm
Trong phạm vi cho phép của pháp luật, trong mọi trường hợp BrightWin Securities and Finance , bất kỳ bên thứ ba cung cấp nội dung, bất kỳ nhà cấp phép thứ ba hoặc bất kỳ chi nhánh đó phải chịu trách nhiệm cho thương tích cá nhân, hoặc bất kỳ tai nạn ngẫu nhiên, đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả thiệt hại nào, bao gồm, không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận, mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh hoặc bất kỳ khác thường thiệt hại thương mại hoặc lỗ (“” thiệt hại “”), phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các phần mềm của bạn, tuy nhiên gây ra, bất kể về mặt lý thuyết trách nhiệm pháp lý (hợp đồng, sai lầm hay không) và thậm chí nếu BrightWin Securities and Finance , bất kỳ bên thứ ba cung cấp nội dung, bất kỳ nhà cấp phép thứ ba hoặc bất kỳ chi nhánh đó đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại. Hơn nữa, trừ khi có yêu cầu của pháp luật, BrightWin Securities and Finance sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác cho bất kỳ tổn thất do nguyên nhân như trên mà BrightWin Securities and Finance không có quyền kiểm soát trực tiếp. Điều này bao gồm lỗi của thiết bị hoặc thông tin liên lạc đường dây điện tử hoặc cơ khí (bao gồm cả điện thoại, truyền hình cáp và internet), truy cập trái phép, vi rút, trộm cắp, lỗi điều hành, thời tiết xấu hoặc bất thường (bao gồm lũ lụt, động đất, hoặc các thiên tai khác), hỏa hoạn, chiến tranh , bạo động, hành động khủng bố, bạo loạn, tranh chấp lao động và các vấn đề lao động khác, tai nạn, cấp cứu hoặc hành động của chính phủ. Một số luật không cho phép giới hạn trách nhiệm đối với thương tích cá nhân, hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hậu quả tổn thất, do đó hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn. Sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba sẽ được bị chi phối bởi các thỏa thuận cấp phép được áp dụng, nếu có, với bên thứ ba đó. BrightWin Securities and Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ phần mềm của bên thứ ba và sẽ không có trách nhiệm pháp lý với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba đó với phần mềm của BrightWin Securities and Finance. BrightWin Securities and Finance không bảo hành với phần mềm bên thứ ba như vậy.
 
11. Chi Phối Pháp Luật Và Quyền Tài Phán
Trừ khi có thoả thuận khác, EULA này và việc thực thi được điều chỉnh bởi pháp luật của tiểu bang New York, mà không liên quan đến các nguyên tắc của các cuộc xung đột pháp luật, và sẽ mang đến lợi ích của người thừa kế và chuyển nhượng của BrightWin Securities and Finance, cho dù bằng cách sáp nhập, hợp nhất, hay cách khác. Đây là trường hợp bất kể bạn cư trú hoặc giao dịch với BrightWin Securities and Finance ở New Zealand hoặc ở nơi khác. Trừ khi một tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi một điều khoản trọng tài được áp dụng, bạn không thể thay đổi thoả thuận để trình toà án có thẩm quyền liên bang và tiểu bang trong các thành phố và quận của New York, NY và bãi bỏ bất kì sự phản đối nào về sự tiện lợi và đúng đắn của tài liệu này. Tuy nhiên không điều gì ở đây ngăn chặn BrightWin Securities and Finance thực hiện hành động tại toàn án hoặc quyền tài phán khác. Nếu vì lý do bất kỳ một tòa án có thẩm quyền tìm thấy bất kỳ điều khoản, hoặc phần nào trong đó, không thể thực thi phán quyết, phần còn lại của Giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
 
12. Chi Phối Ngôn Ngữ
Bất kỳ phiên dịch nào của giấy phép này được thực hiện cho yêu cầu địa phương hoặc thuận tiện cho bạn. Trong trường hợp tranh chấp giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản không phải tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh của giấy phép này sẽ chi phối, trong phạm vi không bị cấm của pháp luật địa phương và quyền tài phán của bạn.
 
13. Điều Chỉnh Đối Với EULA
BrightWin Securities and Finance bảo lưu quyền lợi được thay đổi các điều khoản và điều kiện của EULA bất cứ lúc nào có hoặc không thông báo bằng cách đăng tải trên trang web www.BrightWinSecurities.com, Bạn có trách nhiệm phải xem lại các điều khoản và điều kiện về bất kỳ sự điều chỉnh nào và đồng ý theo những thay đổi đó.